Äldrenytt

Kui_Rikskonferens-kvalitet-ao-mars-18_550x100

forskning

”Många fördomar om äldre”

Det behövs människor på barrikaderna för att kämpa mot åldersdiskriminering. Mer på folkbladet.se…

mars 28, 2017 with 0 Comments

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har försämrats under senare år och är nu på flera punkter sämre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det..

februari 15, 2017 with 1 Comment

Kalciumtillskott kan öka risken för demens hos kvinnor

Kalciumsupplement kan öka risken för demens hos äldre kvinnor som haft en stroke eller andra tecken på sjukdomar i hjärnans blodkärl. Det visar en ny..

augusti 21, 2016 with 0 Comments

Fyra miljoner till forskning för bättre hemtjänst

Det är ingen nyhet att många inom vården gå på knäna och flyr yrket. Men nu har Högskolan i Borås fått fyra miljoner kronor för att skapa en..

juli 6, 2016 with 0 Comments

Att vara sitt bästa jag

Sjuksköterskan Samal Algilani har forskat om äldre människors hälsa och vad det är som gör att vi mår bra när vi blir äldre. Mer på..

juni 28, 2016 with 0 Comments

Du kommer inte alltid vara som du är idag

Inom psykologiforskningen finns något som kallas för ”The End of History Illusion”. Den illusion psykologiforskarna syftar på, handlar om att vi..

maj 26, 2016 with 1 Comment

Kommunicera mera

– Brister i kommunikation skapar ett onödigt lidande, därför är det en central aspekt inom vården, säger Annelie Sundler Mer på Tunstallbloggen…

maj 25, 2016 with 0 Comments

Hälsostöd till anhöriga också en del av vården

Att ha en sjuk närstående som bor på ett särskilt boende för äldre påverkar hela familjen. För de närstående kan detta ge lättnadskänslor, men ofta..

maj 25, 2016 with 0 Comments

Kommunicera mera för en bättre äldrevård

En färsk studie visar att kommunikation mellan sjukvårdspersonal och äldre människor som vårdas i hemmet är viktig men ibland svårhanterlig...

maj 25, 2016 with 0 Comments

Ny forskning visar hur kvalitetsarbetet inom idéburen social omsorg kan bli bättre

Genom att koppla förbättringsarbete inom idéburen social omsorg till verksamhetens kärnvärden skapas drivkrafter för förändring. Det visar en ny..

maj 8, 2016 with 0 Comments

Apotekare i vårdteamen förbättrar vården av personer med demens

Ny forskning visar att kliniska apotekares deltagande i vårdteam bidrar till märkbart bättre och säkrare läkemedelsbehandlingar och halverar risken för..

april 7, 2016 with 0 Comments

Hur skapar man ett hållbart ledarskap i äldreomsorgen?

”Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar” är en ny forskningsrapport från Högskolan i..

april 1, 2016 with 0 Comments

Brinner för äldreomsorgen

Att lyssna på patienter och vårdare är en förutsättning för att komma framåt, det anser Karin Josefsson, docent inom vårdvetenskap. Mer på

februari 28, 2016 with 0 Comments

Olika villkor för kommunala chefer

Chefer i vård, skola och omsorg har sämre möjligheter att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, än chefer i teknisk verksamhet. Styrning enligt..

december 15, 2015 with 0 Comments

Relationer viktigast i äldreomsorgen

Relationer snarare än resurser är det som avgör hur nöjda äldre är med den omsorg de får, enligt en avhandling vid Göteborgs universitet. Därför..

december 9, 2015 with 0 Comments

Toppbetyg till svensk äldreomsorg

– Internationellt står vi oss otroligt väl, de gamla är sanslöst nöjda. Det är unikt, säger Petri Kajonius på Göteborgs universitet. Mer på..

december 9, 2015 with 0 Comments

Äldre allt mer beroende av anhörigas omsorg

Ny forskning från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet visar att anhöriga får ta allt mer ansvar för omsorgen om äldre. En stor..

november 4, 2015 with 0 Comments

Äldre allt mer beroende av anhörigas omsorg

Ny forskning visar att anhöriga får ta allt mer ansvar för omsorgen om äldre. En stor del av döttrarna och sönerna som ger omsorg till sina gamla..

november 2, 2015 with 0 Comments

Skräddarsydda åtgärder inom demensvård ger bättre resultat

I en avhandling från Örebro universitet presenterar Charlotta Thunborg, fysioterapeut och forskare, ett instrument som kan bli till stor hjälp för en..

oktober 6, 2015 with 0 Comments

​Fyra miljoner till forskning om äldre

Hälsohögskolan vid Jönköping University har beviljats sammanlagt 4 160 000 kr av Forte för två forskningsprojekt om äldre och äldrevård. Läs..

september 30, 2015 with 0 Comments

Olika typer av äldreboenden remitterar olika ofta till akuten

Det är viktigt att undvika onödiga remitteringar till akuten. I en ny avhandling har Marie Kirsebom undersökt organisatoriska faktorer relaterade till..

september 22, 2015 with 0 Comments

Bilavgaser kopplas till demenssjukdomar

Svenska forskare har hittat en direkt koppling mellan luftföroreningar och demenssjukdomar. ”Vi har kunnat se oväntat starka samband”, säger..

augusti 5, 2015 with 0 Comments

Doktorsavhandling: Att vara anhörig och delaktig vid kommunala äldreboenden

Delaktighetsbegreppet har blivit alltmer aktuellt i samhällsdebatten i stort, och också inom den vårdvetenskapliga disciplinen. Begreppet är något som..

maj 20, 2015 with 0 Comments

En aktiv livsstil och ett rikt socialt liv kan minska risken för demens

Äldre människor bör fortsätta att vara aktiv i hög ålder för att om möjligt kunna undvika demenssjukdom. Det visar en ny avhandling från Umeå..

maj 5, 2015 with 0 Comments

Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga äldre patienter

Äldre sjuka med undervikt riskerar i högre grad att få fler sjukdomar och att dö i förtid jämfört med normalviktiga. Men den etablerade mätmetod som..

april 28, 2015 with 0 Comments

Äldres rätt till delaktighet värderas lågt av personalen

Inom äldreomsorgen är det viktigt att de äldre får möjlighet att själva fatta vissa beslut om sin tillvaro. För att detta ska fungera behöver..

april 9, 2015 with 0 Comments

Forskningsprojekt om hur man uppfyller miljökrav vid renovering av äldreboende

En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och..

mars 17, 2015 with 0 Comments

Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

Vårdpersonal i äldreomsorg uppvisar högre nivåer av samvetsstress, den stress dåligt samvete ger, än vad tidigare forskning har visat. Det konstaterar..

mars 17, 2015 with 0 Comments

”Minnesutredningar är på en skandalöst låg nivå”

Läs en kort intervju med Henrik Zetterberg, överläkare och professor i neurokemi vid Göteborgs universitet. Mer på demenscentrum.se…

februari 19, 2015 with 0 Comments

Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård..

februari 10, 2015 with 0 Comments

Professor i hälsoteknik

Professor Maria Lindén vill hitta lösningar på praktiska och konkreta problem, inte minst för äldre människor. Läs mer på Tunstallbloggen…

februari 5, 2015 with 0 Comments

”Jag tror det kommer att explodera av nya upptäckter…”

Caroline Graff, läkare och professor i genetisk demensforskning vid Karolinska Institutet och chef för Hjärnbanken. Läs mer på demenscentrum.se…

januari 28, 2015 with 0 Comments

Saltintag inte kopplat till hjärtsjukdom bland äldre

Är mycket salt skadligt för hjärt-kärlhälsan? Nej, åtminstone inte enligt en ny amerikansk studie som undersökt frågan bland personer i 70- till..

januari 22, 2015 with 0 Comments

Norrlänningar fick oftare demens

Åldringar i norra Sverige löper två till tre gånger större risk att drabbas av demens än de i södra Sverige, enligt resultat från en skotskt..

januari 22, 2015 with 0 Comments

Doktorand sökes med inriktning mot digitala miljöer och material inom äldrevård

Informatik söker en doktorand för att bidra till den internationella forskningsfronten kring IT i vården inom områdena människa – datorinteraktion..

januari 18, 2015 with 0 Comments

Ny teknik underlättar för äldre med mild demens

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, får 10 miljoner kronor för att utveckla ny teknik som ska öka livskvaliteten för äldre med mild demens. Tekniken,..

januari 15, 2015 with 0 Comments

Risken för demens minskar i västvärlden

Det finns övertygande bevis för att risken för demens minskar i västvärlden och att detta hänger ihop med en sundare livsstil. Den slutsatsen drar..

december 16, 2014 with 0 Comments

Avhandling om att flytta till särskilt boende

Avhandlingen ”Hänsynstagandets paradoxer” tar upp vad som händer när äldre överväger att flytta från eget till särskilt boende...

december 16, 2014 with 0 Comments

I hemvården känner sig både vårdare och svårt sjuka utsatta

Allt fler svårt sjuka i behov av avancerad vård och teknik, får det i hemmet. Men över 80 procent av deras kommunalt eller privat anställda vårdare..

december 15, 2014 with 0 Comments

Digitalt test avslöjar demens

I sin avhandling visar läkaren Anders Behrens att ett digitalt test kan vara till hjälp för diagnostiserande av en viss demenssjukdom. Läs mer på..

december 9, 2014 with 0 Comments

Nyhetsbrevet Aktuell Äldreomsorg

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer till din mail varje vecka med inspiration, nyheter och information - helt gratis!

Välkommen att prenumerera på nyhetsbrevet Aktuell Äldreomsorg
Ditt namn
E-postadress
Befattning
Verksamhet_foretag_organisation

Veckans ”I huvudet på Lill Jansson”

"En app för att betygsätta hemtjänstpersonalen...." Läs mer...

Följ Äldrenytt på Instagram…

instagram-logo Här skriver vi om stort o smått...som rör äldreomsorgen

Så kan datorspel främja äldres hälsa (i samarbete med casino.se)

"Från en förbättrad kognitiv förmåga till en förändrad smärtupplevelse – här kan du läsa mer om hur att spela datorspel kan påverka äldres hälsa till det bättre." Läs mer...

TEMAbrev

TEMAbrevlogga Här kan du läsa om olika teman, ex demens, hemtjänst, ... Läs mer...

Arkiv

Kui_etnicitet-jamstalldhet_250x140 nextory270x270